Fortrydelsesret

1. Som forbruger har De i følge § 13 BGB (tysk ret), en fortrydelsesret på de købte varer i overensstemmelse med følgende bestemmelser:

2. Kontrakten kan annulleres pr. brev, fax, e-mail inden for 14 dage uden at der angives en grund,
eller -hvis varen er leveret inden fristens udløb- ved at returnere varen (husk tilstrækkeligt porto).
Fristen regnes fra den dag De har modtaget denne skriftlige bestemmelse, dog ikke før modtagelse af varen (I det tilfælde at ordren bliver leveret over flere omgange, tæller datoen for den første levering af den specifikke vare) og heller ikke før opfyldelse af vores informationspligt i henhold til artikel 246 § 2 i forbindelse med § 1 afsnit 1 og 2 EGBGB, såvel som vores forpligtelser i følge § 312e afsnit 1 sætning 1 BGB i forbindelse med artikel 246 § 3 EGBGB.
For at overholde fristen skal annullering af ordren ske rettidigt, enten skriftligt eller ved returnering af varen.

3. Annulleringen skal sendes til:
Navn/Firma: CLP Trading GmbH, repræsenteret af selskabets administrerende direktør Matthias Weber og Andreas Menke, der hver er bemyndiget til at repræsentere firmaet.

Adresse: Kühnehöfe 3, 22761 Hamburg, Tyskland
Telefonnummer: +49 (0) 5232 – 69 899 - 0 
Fax nummer: +49 (0) 40 - 87 00 02-33
e-mail-adresse: info@clp.de
SE-nr. (Momsregistreringsnummer): DE232600313
Retten i Bielefeld, HR B 38 201

Fortrydelsesretten er navnlig tiltænkt

-gælder ikke ved fjernsalgsaftaler for levering af varer der er kundespecificeret (dvs. fremstillet eller tilpasset efter brugerens individuelle behov), eller hvis varen på grund af dens beskaffenhed eller pga. fordærvelighed ikke er egnet til returnering eller hvis udløbsdatoen er overskredet.

4. Konsekvenser

Annulleres kontrakten, skal gensidige ydelser og fordele (f.eks. renter) godtgøres.
Er det kun muligt for Dem at returnere en varer delvist eller beskadiget, må De om nødvendigt yde kompensation for værditabet.
Dette gælder dog ikke for varer, hvis kvaliteten af varerne kunne være kontrolleret ved et gennemsyn, som i et almindeligt butikskøb muliggør.
Derudover kan De undgå erstatningskrav hvis De undlader brugen af varen eller anden anvendelse der forringer varen salgsværdi.
Varer, der kan forsendes som pakke, returneres på vores ansvar. Returomkostningerne påhviler kunden, hvis indholdet af leveringen er korrekt, og hvis prisen på varen, der skal returneres, ikke overstiger € 40, eller hvis den aftalte forskudsbetaling, eller en anden kontraktligt aftalt ydelses, på det tidspunkt der gøres brug af fortrydelsesretten, endnu ikke er betalt. I modsat fald er returneringen gratis. Leveringer som ikke kan sendes som pakke, vil blive afhentet. Refundering af betalinger skal opfyldes i løbet af 30 dage.
For kunden begynder fristen ved afsendelsen af annulleringen eller varen, og for os er det ved modtagelse af denne.

5. Generelle oplysninger

Beskadigelse eller brug, der formindsker varens salgsværdi, bør undgås.
Varen bedes venligst returneres inkl. evt. tilbehør i original emballage og med samtlige emballagekomponenter.
Er De ikke i besiddelse af den originale emballage, bedes De på anden vis sørge for tilstrækkelig beskyttelse af varen mod beskadigelse under forsendelse.
Varen skal være frankeret.

Bemærk venligst, at ovenstående afsnit ikke er en forudsætning for retten til at annullere.